รายการสินค้า

RSS
 • HYDROEASY2
  Hydro Easy ชาลีเฟรท ไฮโดรอีซี่ ผงธาตุอาหารสำหรับเตรียม ปุ๋ย A 10 ลิตร+ปุ๋ย B 10 ลิตร (1:100) สำหรับผักกินใบ (เตรียมสารละลายได้ทั้งหมด 1000 ลิตร) product icon
  250.00 ฿
 • Pro-30-10-10
  ปุ๋ยเกล็ด โปร ชาลีเฟรท สุตร 30-10-10+TE บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  90.00 ฿
 • YVP-20-20-20
  ปุ๋ยเกล็ด วาย. วี. พี. ฟีด สุตร 20-20-20 บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  70.00 ฿ จากราคา 80.00 ฿
 • WC-21-21-21-TE
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 21-21-21+Trace Element (ธาตุรอง&เสริม) เพิ่มความสมบูรณ์ของลำต้น ใบ ดอกและผล บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  90.00 ฿
 • PRO-20-20-20
  ปุ๋ยเกล็ด โปร สุตร 20-20-20+TE บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  75.00 ฿ จากราคา 85.00 ฿
 • OCD-21-21-21
  ปุ๋ยเกล็ด ออคิเดนซ์ Orchident สุตร 21-21-21 สูตรเสริมสร้างการเจริญเติบโตและบำรุงต้น บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  70.00 ฿
 • WC-6-32-32-TE
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 6-32-32+Trace Element (ธาตุรอง&เสริม) สูตรเร่งดอก เร่งหัว เพิ่มสี-ขนาด และความหวาน บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  100.00 ฿
 • YVP-6-32-32
  ปุ๋ยเกล็ด วาย.วี.พี.ฟีด สุตร 6-32-32 บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  80.00 ฿ จากราคา 85.00 ฿
 • OCD-6-32-25
  ปุ๋ยเกล็ด ออคิเดนซ์ Orchident สุตร 6-32-25 สูตรเร่งดอก บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  75.00 ฿
 • YVP-10-52-17
  ปุ๋ยเกล็ด วาย.วี.พี.ฟีด สุตร 10-52-17 บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  80.00 ฿ จากราคา 100.00 ฿
 • WC-10-52-17-TE
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 10-52-17+Trace Element (ธาตุรอง&เสริม) สูตรเพิ่มความสมบูรณ์ของดอก บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  105.00 ฿
 • YVP-13-5-42
  ปุ๋ยเกล็ด วาย. วี. พี. ฟีด สุตร 13-5-42 ช่วยขยายผล บำรุงผลให้มีน้ำหนัก รสชาดดี สีสวย บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  80.00 ฿
 • WC-20-10-30-TE
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 20-10-30+Trace Element (ธาตุรอง&เสริม) ช่วยขยายผล เพิ่มคุณภาพผลผลิต บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  100.00 ฿
 • 12-0-43-Zn
  Wesco ปุ๋ยเกล็ดออโต้ 12-0-43+สังกะสีคีเลต 0.85% ช่วยให้ข้าวร่วงแน่น โต เมล็ดเต็ม ไม่ลีบ มีน้ำหนัก บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  90.00 ฿
 • OCD-15-7-30
  ปุ๋ยเกล็ด ออคิเดนซ์ Orchident สุตร 15-7-30 สูตรบำรุงผลให้มีน้ำหนัก รสชาดดี บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  70.00 ฿
 • OCD-15-10-35
  ปุ๋ยเกล็ด ออคิเดนซ์ Orchident สุตร 15-10-35 สูตรบำรุงดอกและผลผลิต บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  75.00 ฿
 • YVP-25-5-5
  ปุ๋ยเกล็ด วาย.วี.พี.ฟีด (Y.V.P FEED) สุตร 25-5-5 (ปุ๋ยเขียว) บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  40.00 ฿
 • YVP-30-10-10
  ปุ๋ยเกล็ด วาย.วี.พี.ฟีด (Y.V.P FEED) สุตร 30-10-10 บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  60.00 ฿
 • YVP-30-20-10
  ปุ๋ยเกล็ด วาย.วี.พี.ฟีด สุตร 30-20-10 บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  65.00 ฿ จากราคา 80.00 ฿
 • WC-30-20-10-TE
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 30-20-10+Trace Element (ธาตุรอง&เสริม) เร่งการเจริญของลำต้นและใบ บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  80.00 ฿
 • 7-17-35-MICRO
  YARA ALBATROS 7-17-35+3MgO+จุลธาตุคีเลต สูตรเดียวครบ สำหรับ เพิ่มสีและขนาดดอก บำรุงผล เพิ่มความหวาน ตราเรือใบ YARA บรรจุ 1 กิโลกรัม(R) product icon
  120.00 ฿
 • WC-7-13-34-Zn
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 7-13-34+Zn (มีซิงค์หรือสังกะสี 2.5%) สูตรเพิ่มความหวาน เพิ่มคุณภาพผล บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  90.00 ฿ จากราคา 100.00 ฿
 • YVP-10-20-30
  ปุ๋ยเกล็ด วาย. วี. พี. ฟีด (Y.V.P FEED) สุตร 10-20-30 บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  70.00 ฿ จากราคา 80.00 ฿
 • WC-10-20-30-TE
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 10-20-30+Trace Element (ธาตุรอง&เสริม) สูตรเร่งสี เพิ่มขนาดและความหวาน บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  90.00 ฿
 • YVP-15-30-15
  ปุ๋ยเกล็ด วาย. วี. พี. ฟีด สุตร 15-30-15 บำรุง ต้น ดอก ใบ สะสมตาดอก บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  70.00 ฿ จากราคา 85.00 ฿
 • WC-15-30-15
  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ สุตร 15-30-15+TE เพิ่มความสมบูรณ์ของดอก บรรจุ 1 กิโลกรัม product icon
  95.00 ฿ จากราคา 100.00 ฿
  • 1